Pierwsze lata XXI wieku nie zapowiadały tak gwałtownego załamania światowej koniunktury jak to, które nastąpiło w 2012 roku. Krach na giełdach światowych, upadek międzynarodowych korporacji i miliony ludzi, które straciły cały dorobek życia położyły się cieniem na tym okresie historii. W Stanach Zjednoczonych kryzys trwał ponad 3 lata w czasie których nastąpiły poważne przemiany społeczne i polityczne. Do władzy doszły siły, które postawiły na wyścig zbrojeń chcąc odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów ekonomicznych. Przez ponad 30 lat Amerykanów utwierdzano w przekonaniu, że cały świat jest przeciwko nim, że wszyscy tylko czekają na okazję do ataku. Nic więc dziwnego, że gdy w połowie lat czterdziestych doszło do błahego zatargu z Wielką Rosją, nic nie mogło zapobiec eskalacji konfliktu. W 2048 wybuchła Wielka Wojna. Zniszczyła ona wszystkie zcentralizowane ośrodki władzy w Europie i Azji. Nieco mniej ucierpiały Stany Zjednoczone jako kraj posiadający najlepszą obronę antyrakietową. Nie było jednak kraju, który by nie odczuł skutków globalnego konfliktu. Na całym świecie zapanowała anarchia.
 

Po kilkunastu latach rozpoczęła się powolna odbudowa państwowości na kontynencie pn. Ameryki. Została tam założona Unia Cywilizowanych Stanów, w której skład weszło 12 spośród dawnych stanów należących do USA. Stworzono tymczasowy rząd, ale ludzie nie chcieli już zaufać politykom dbającym wyłącznie o własne interesy. Zrodził się ruch społeczny, na czele którego stanął Richard Bowman . Był on autorem teorii głoszącej, że władza deprawuje i większość ludzi dążących do zajęcia wysokich stanowisk robi to z bardzo niskich pobudek. Na zarzuty swoich przeciwników, że ktoś przecież musi sprawować funkcje administracyjne w państwie odpowiadał, że wypracował już odpowiednie rozwiązanie. Przedstawił swoją propozycję, w której określił optymalną liczbę niezbędnych urzędników i opisał nowy sposób ich wybierania. Miał on polegać na wylosowaniu spośród całego społeczeństwa tych, którzy mieliby zająć konkretne stanowiska. Okres takiego zatrudnienia miał nie przekraczać kilkunastu miesięcy.
 

Mimo oporów środowisk konserwatywnych wprowadzono ten osobliwy system rządzenia. Nazwano go stochastokracją. Początkowo było nieco problemów, szczególnie z wypracowaniem odpowiednich technik szkolenia. Jednak po kilku latach wszystko działało już bez zarzutu. Zdarzały się czasem przypadki odmowy przyjęcia stanowiska, ale większość ludzi traktowała tymczasowe sprawowanie odpowiedzialnych funkcji jako swój obywatelski obowiązek. Ze względu na charakterystykę tego systemu osoby piastujące funkcje polityczne korzystały z pomocy komputerowych systemów eksperckich. Podczas wielu lat pracy systemy te rozrosły się do niespotykanych dotąd rozmiarów i były w stanie same sterować życiem kraju w sposób optymalny.
 

W 2074 u władzy stanął fizyk Mark Springer. W ciągu rocznego okresu swoich rządów zdołał on przeforsować finansowanie rozległego programu naukowo - badawczego. Założono wtedy kilka instytutów, z których największą sławę zyskał później Stanford Laboratory. Mark Springer zainicjował również przeszukiwania obszarów zniszczonych w czasie wojny. Dzięki temu na terenie dawnej tajnej bazy wojskowej zwanej Strefą 51 odkryto dziwną konstrukcję, która wcześniej znajdowała się głęboko pod powierzchnią ziemi. Okazało się, że jest to zniszczony pojazd obcych. Bezzwłocznie przystąpiono do badań umożliwiających zrozumienie, a następnie wykorzystanie zastosowanych tam technologii.
 

Rozwój nauki, nowe wynalazki i odkrycia miały duży wpływ na życie codzienne obywateli UCS. Automaty i roboty weszły do powszechnego użytku. Zakłady przemysłowe funkcjonowały właściwie same przy tylko niewielkim dozorze. Nikt nie musiał ciężko pracować, aby się utrzymać. Doradcze systemy komputerowe przejęły praktycznie władzę nad gospodarką kraju gdyż wybierani na stanowiska rządowe ludzie coraz rzadziej mieli odwagę na sprzeciwianie się ich sugestiom.
 

Sytuacja taka trwała aż do roku 2134, kiedy ministrem Obrony został Jonatan Swamp. Ten zdolny programista od wielu lat pracujący jako konserwator rządowych systemów doradczych był pierwszą od wielu lat osobą, która potrafiła w pełni wykorzystać ich możliwości. Jako minister Obrony Jonatan Swamp otrzymał nieograniczony dostęp do wojskowego systemu zarządzania zwane go GOLAN.
 

W ciągu swojej kadencji wprowadził zmiany pozwalające na dokonywanie symulacji wojskowych konfliktów na całej Ziemi. Zmiany te doprowadziły do zaburzenia delikatnej konstrukcji programu doradczego, a później do wygenerowania wielu fałszywych wniosków. W rezultacie w 2140 roku system GOLAN podjął decyzję o przesunięciu znacznych sił zbrojnych na terytorium dawnej Anglii. Ruch ten został potraktowany przez władcę ED jako pretekst do wypowiedzenia wojny. 10-cio letnia wojna toczona była na wszystkich kontynentach. Inteligencja systemu GOLAN ścierała się w walce z odwagą, brawurą i doświadczeniem dowódców ED. Nowe manewry taktyczne stosowane przez armię ED zwykle przeważały szalę wojny na jej korzyść do czasu, aż system GOLAN znajdował sposoby przeciwdziałania. Losy wojny były zmienne: przez pewien czas wojska ED okupowały część Ameryki Pn. Do walki rzucano wciąż nowe jednostki, uzbrojone w coraz doskonalsze typy broni. W 2148 roku będąca w odwrocie armia ED użyła broni jądrowej. Nastąpił kolejny zwrot w działaniach wojennych. Użycie tego rodzaju broni w okolicach bieguna północnego doprowadziło do zakłócenia ruchu orbitalnego Ziemi. W styczniu 2150 roku naukowcy UCS donieśli, że w ciągu następnych kilku lat Ziemię czeka kosmiczna katastrofa. Nastąpiło załamanie systemów doradczych, które nie były przygotowane na taką ewentualność. Nowy rząd stanął przed wielkim problemem. Podjęto decyzję o budowie stacji orbitalnej zdolnej pomieścić całą populację UCS i przetrwać w kosmosie. Najważniejszym celem stało się zapewnienie stałych dostaw surowców do fabryk wytwarzających komponenty stacji. Po przeprowadzeniu symulacji rozwoju wydarzeń okazało się, że niezbędne jest zdobycie dostępu do nowych złóż surowców naturalnych. Zadanie to otrzymała armia pod wodzą nowego ministra Obrony wspomaganego przez zmodyfikowany system GOLAN II.