EURASIAN DYNASTY.

I. Pamir -

1. Kaukaz -

a) Ural

II. Syberia -

1. Miner

III. Don - 

1. Wołga

IV. Oka - 

1. Bajkał

V. Kozak -

1. Ataman - 

a) Thor - Han -

-luk bombowy - bomba atomowa

VI. Działko 22mm -

1. Lotnicze działko 22mm

VII. Działo - 

1. Pocisk do działa

VIII. Wyrzutnia lekkich rakiet - 

1. Ciężkie rakiety -

a) wyrzutnia rakiet balistycznych - 

-rakieta balistyczna

2. Lekkie rakiety lotnicze

b) lotnicze ciężkie rakiety

IX. Laser - 

1. Ciężki laser

X. Działo jonowe

XI. Pociski do działka 22mm

XII. Pocisk przeciwpancerny

XIII. Rakieta samonaprowadzająca - 

1. Rakieta przeciwpancerna

XIV. Duża wieża - 

1. Bunkier

XV. Moduł naprawczy - 

1. Generator zakłócający

XVI. Generator pola siłowego

UNITED CIVILIZED STATES.

I. Tiger

II. Spider - 

1. Panther - 

a) Jaguar

III. Miner

IV. Shark - 

1. Hydra

V. Gargiol - 

1. Bat - 

a) Dragon

VI. Działko 22mm - 

1. Lotnicze działko 22mm

VII. Wyrzutnia lekkich rakiet - 

1. Ciężkie rakiety - 

a) Lotnicze ciężkie rakiety

2. Lotnicze lekkie rakiety

VIII. Wyrzutnia granatów

IX. Miotacze plazmowe - 

1. Ciężkie miotacze plazmy  - 

a) Stacjonarne działo plazmowe

b) Luk bombowy - 

- Bomba plazmowa

X. Laser antyrakietowy

XI. Pociski do działka 22mm

XII. Rakiety samonaprowadzające - 

1. Rakiety przeciwpancerne

XIII. Granaty przeciwpancerne

XIV. Duża wieża - 

1. Forteca

XV. Moduł naprawczy - 

1. Generator maskujący - 

a) Przenośny generator maskujący

XVI. Generator pola siłowego

Wymagania i Instalacja.

I. Lunar - 

1. Moon - 

a) Crater - 

- Crusher

II. Meteor - 

1. Thunder

III. Działko 22mm - 

1. Lotnicze działko 22mm

IV. Wyrzutnia lekkich rakiet - 

1. Ciężkie rakiety - 

a) Lotnicze ciężkie rakiety

V. Lotnicze lekkie rakiety

VI. Działo elektryczne - 

1. Ciężkie działo elektryczne

2. Miotacz dźwiękowy - 

a) Ciężki miotacz dźwiękowy

b) Lotniczy miotacz dżwiękowy

VII. Pociski do działka 22mm

VIII. Rakiety samonaprowadzające - 

1. Rakiety przeciwpancerne

IX. Strażnica - 

1. Bastion - 

a) Centrum kontroli pogody

X. Laser antyrakietowy

XI. Generator pola zakłócającego

XII. Generator pola siłowego

XII. Regenerator

XIII. Radar

XIV. Crion - 

1. Działo do Criona 

Krótkie opisy wynalazków

Moduł Naprawczy

 

Technologia ta jest dostępna podczas gry ED i UCS. Po jej wynalezieniu, pojazdy z modułem naprawczym stają się nieodzownym elementem każdej armii. Szczególnie przydatny jest moduł drugiej generacji, który oprócz standardowych umiejętności naprawy i przemalowania jednostek pozwala także na ich modernizację. Moduł naprawczy zainstalować możemy na kilku jednostkach (np. Tajga (ED), Tiger, Spider (UCS)). Moduł dostępny jest w każdej części Earth. Dokładny opis korzystania z jednostek naprawczych przeczytać możesz dla ED w opisie Tajgi, a dla UCS w opisie Tigera.

 

Pole Siłowe

 

Technologia pola siłowego dostępna jest dla wszystkich nacji we wszystkich częściach Eartha 2150. Najlepsze pola posiada LC. Pole można, a nawet trzeba zainstalować na wszystkich budynkach i na większości jednostek. Technologia ta umożliwia obronę przed wszystkimi broniami promienistymi występującymi w grze (np. laser, plazma, działo elektryczne). Pole siłowe regeneruje się samoczynnie. Do wynalezienia mamy trzy poziomy pola. Jego wynalezienie powinno być priorytetową sprawą, zrealizowaną w jak najszybszym tempie. W późniejszych etapach gry, pojazd bez pola siłowego nie będzie w stanie wytrzymać kilku sekund w wirze walki.

 

Radar

 

Technologia ta dostępna dla wszystkich nacji służy do odsłonięcia jednostek, które zasłonięte są przez generator maskujący. Można go zainstalować na większości jednostek i budynków. ED ma nawet budynek o tej samej nazwie, który odsłania jednostki zamaskowane z dalszej odległości. Radar LC służy także do odkrywania min. O radarze przeczytasz także w opisie Tajgi (ED), Jaguara (UCS) i Fobosa (LC)

 

Generator Zakłócający

 

Specjalny rodzaj radaru, dostępny dla ED. Pozwala on na dezorganizację jednostek wroga. Pojazdy, które wejdą w pole działania generatora, stają się niesterowalne. Oznacza to w praktyce „tylko” tyle, że nie możesz im wydawać rozkazów. Generator jest wspaniałym urządzeniem defensywnym. Zamontować go możemy na np. Donie. Jedyną „obroną” jest nagranie jednostką rozkazów, jeszcze przed atakiem na ED.

 

Generator Maskujący

 

Technologa maskowania dostępna jest dla nacji UCS. Jest kilka stopni zaawansowania tej technologii. Pierwsze generatory można zamontować jedynie na specjalnym budynku. Dopiero późniejsze wersje stają się mobilne. Używanie generatora jest bardzo skuteczne, zarówno w ofensywie jak i defensywie. Jak używać generatora przeczysz w opisie Jaguara

 

Regenerator HP

 

Technologia LC. Można porównać ją do modułu naprawczego. Regenerator HP zainstalować możemy na Fobosie. Ustawiając Fobosa nad uszkodzonymi jednostkami przyspieszamy ich naprawę. Więcej o użyciu regeneratora przeczytasz w opisie Fobosa.

 

Regenerator Pola Siłowego

 

Technologia LC. Regenerator HP zainstalować możemy na Fobosie. Ustawiając Fobosa nad jednostkami, których pole siłowe zostało osłabione przyspieszamy jego regenerację. Więcej o użyciu regeneratora przeczytasz w opisie Fobosa.