Kompilacja


Kiedy napiszesz swój skrypt to musisz go skompilować by zaczął działać w grze. Kompilator jest też bardzo pomocny do wykrywania ewentualnych błędów. Do tego użyj kompilatora EarthCMP.exe (jest na płycie z Moon Project'em lub ściągnij go z WEC'a). Wywołaj go tak:

EarthCMP.exe Plik_ze_Skryptem.eco Plik_ze_Skryptem.ecoMP

Musisz pamiętać, by wszystko działało niezbędna jest struktura katalogów :
Scripts/Gametypes/Single (dla potyczki).

Skrypty napisane w EarthC (tym dołączonym do gry) będą poprawnie działać na TMP v1.0 i mogą wystąpić błędy lub nie uruchomią się na nowszej wersji. (nie sprawdzałem, ale tak pisze w dokumentacji)