{literal}


Struktura skryptu


Skrypty są pisane w języku EarthC - podobnym do C++. Każdy skrypt podzielony jest na części. Jest to podstawowa struktura skryptu.


mission "mission name"                    ß header
{
    consts                                              ß constants declarations
    {
    }
    state Initialize;                                 ß states declarations
    state Working;

    state Initialize                                  ß states definitions
    {
    return Working;
    }   
    state Working
    {
    return Working;
    }
}
 

By stworzyć misję musisz:

1. Stworzyć mapę w edytorze i ustawić punkty startowe
2. Ustawić jednostki i budynki na mapie
3. Napisać skrypt i skompilować go

 

{/literal}