Historia

Jest rok 2140. W wyniku licznych wojen i katastrof ekologicznych na ziemi pozostały jeszcze tylko dwa państwa: United Civilized States (UCS), obejmujące obszar Ameryki, Europę Zachodnią i Afrykę Północną, oraz Euroazjatycka Dynastia (ED), zajmującą obszary Europy Wschodniej i Azji. Z powodu szkód wywołanych wieloletnimi wojnami rządy państw UCS i ED podjęły decyzję ewakuacji ludności do wybudowanych pod ziemią miast. Australia i pozostała część Afryki padły ofiarą wojen ostatnich lat. Na ich terenach użyto najnowszych biologicznych i chemicznych środków bojowych o bardzo wysokim stopniu toksyczności. Obecnie stopień skażenia jest tak wysoki, że ewakuowano ludność z tych zagrażających ludzkiemu życiu rejonów, a użycie robotów i maszyn wciąż nie jest tam możliwe. Z tego względu oba rządy nakazały usunięcie skażonych obszarów z map, a większość społeczeństwa dawno zapomniała o ich istnieniu. W państwie UCS panuje stochastokracja, tj. krajem rządzi przypadek. Mieszkańcy wiodą gnuśne i dekadenckie życie. Ich jedynym zajęciem jest oddawanie się przyjemnością, podczas gdy konieczna prace wykonują za nich roboty „BlackTech”. W związku z polityczną stagnacją członkowie rządu wybierani są przez komputer metoda losową. W państwie euroazjatyckim dyktatorską władzę sprawuje dynastia Khan. Obecnie rządzi Tiao Zhan Zhe Khan, który wywołał wojnę.

Z powodu problemów ekologicznych spowodowanych wojną oraz w związku z postępującym skażeniem kraju Khan 34. Yong Shi Khan (Odważny Bojownik) nakazał opracować technologię, umożliwiająca zastępowanie organicznych części ludzkiego ciała komponentami mechanicznymi w celu kontrolowania przyrostu ludności. Teraz za rządów Khana 37. społeczeństwo stało się bezwolnymi robotami w rękach dyktatora. Ludność została bowiem przetransferowana na wegetujące wysokowydajne androidy. Ciało androidów składa się przede wszystkim z mechanicznych komponentów, idealnie dopasowanych do rodzaju wykonywanych przez androida zadań specjalnych oraz ze skarłowaciałych resztek organizmu ludzkiego, służących jedynie wspomaganiu mózgu. Przyrost ludności jest ściśle kontrolowany. Nowe androidy są wytwarzane w wyniku cerebralnego transferu tj. klonowania nowego mózgu i skarłowaciałych resztek organizmu z komórek mózgowych androidu. Teraz niezbędne do życia zasoby są na wykończeniu. Wydobycie ostatnich istniejących jeszcze na Ziemi złóż musi odbyć się na powierzchni ziemi. Pojedyncze starcia na powierzchni ziemi między oddziałami UCS i ED przeradzają się w zaciekłą walką, które finałem jest wojna światowa. W tej wojnie może zwyciężyć tylko jeden. Kto przejmie ostatnie zasoby i przeżyje zdobędzie władzę nad całą Ziemią.