WYNALAZKI

 

Mina ze sztuczną inteligencją

Wynalezienie miny ze sztuczną inteligencją jest potrzebne do stawiania min, które reagują na sygnały, wysyłane przez nadajniki jednostek. Dzięki temu miny nie wybuchają, jeśli wejdą na nie własne jednostki.

Wykrywacz laserowy

Technologia wykrywaczy laserowych jest konieczna przy badaniach nad bronią laserową. Na tej technologii bazują również wszystkie instrumenty nawigacyjne.

Bomba plazmowa

Technologia bomby plazmowej jest niezbędna do budowy bombowca antygrawitacyjnego HellWind. Stanowi również jeden z wynalazków koniecznych przy budowie PlasmaBlastu.

Duże działo laserowe

Technologia ta umożliwia produkowanie ciężkich dział laserowych o potężnej sile przebicia. Ze względu na generatory, które są niezbędna w przypadku broni laserowej, nie ma możliwości montowania ich na ruchomych jednostkach. Dlatego umieszcza się je wyłącznie na wieżach obronnych.

Napęd wysokiej mocy

Napęd ten ze względu na ogromną moc oraz zwartą budowę jako jedyny umożliwia budowę robotów i innych jednostek bojowych. Znane napędy mają za małą moc do budowy większości tych jednostek.

Szybka naprawa

Szybka naprawa jest technologia przeprowadzania remontów przez ruchome jednostki i dopiero ona umożliwia budowę pojazdów naprawczych HCU-M

Mały napęd rakietowy

Napęd ten jest niezbędnym warunkiem przy budowie lekkich rakiet.

Napęd nuklearny

Dopiero ta technologia umożliwia budowę niektórych ciężkich jednostek i budynków. Jedynie MCU, pojazdy do wznoszenia budynków, bazują jeszcze na tradycyjnym napędzie, czego skutkiem jest ich niewielka prędkość poruszania.

Nano - technologia i Teleportacjaa

Teleportacjaa to pierwszy krok w kierunku dematerializacji. Nano – Technologia konieczna jest natomiast do budowy takich pojazdów jak Shadow i Screamer.

Działo laserowe

Technika laserowa pozwala budować średniociężką broń laserową, która ze względu na swoją masę i wielkość generatora, może być używana w średnio ciężkich i ciężkich pojazdach gąsienicowych.

Broń plazmowa

Technologia broni plazmowej stanowi podstawę do rozwoju ciężkich dział plazmowych.

Duży napęd rakietowy

Jest warunkiem do budowy ciężkich rakiet z dużym zasięgiem. Ze względu na znaczne rozmiary urządzeń strzelniczych znajduje on zastosowanie wyłącznie w ciężkich pojazdach gąsienicowych.

Reaktor nuklearny

Bez reaktorów nuklearnych nie było by możliwe budowanie większych budynków z własnym źródłem zasilania.

Fuzja plazmy

Przy pomocy tej technologii można zwiększyć wydajność niektórych rodzaji broni plazmowych.

Działo plazmowe

Zastosowanie technologii broni plazmowej umożliwia budowanie małych, ale za to wydajnych działek plazmowych.

Duże działo plazmowe / Plazmowa wiązka kierująca

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie broni plazmowej jest duże działo plazmowe, którego nowoczesna technologia umożliwia budowanie ruchomych dział plazmowych o dużej efektywności.

Regeneracja

Regeneracja jest konieczna do budowy pojazdów medycznych BIO.

Latanie / Antygrawitacja

Obie technologie są niezbędne przy konstruowaniu samolotów i bombowców antygrawitacyjnych.

Bomba Atomowa

Euroazjatycka Dynastia jest w posiadaniu nowej bomby atomowej, skutecznej broni o ekstremalnej sile niszczenia.

Wyrzutnia jonowa

Technologia ta stanowi następne osiągnięcie ED. Broń jonowa nie niszczy ruchomych celów, natomiast powoduje ich unieruchomienie. Unieruchomione jednostki wroga zostają naprawione i przeprogramowane, a następnie użyte do własnych celów.