Historia UCS

Pierwsze lata XXI wieku nie zapowiadały tak gwałtownego załamania światowej koniunktury jak to, które nastąpiło w 2012 roku. Krach na giełdach światowych, upadek międzynarodowych korporacji i miliony ludzi, które straciły cały dorobek życia, położyły się cieniem na tym okresie historii. W Stanach Zjednoczonych kryzys trwał ponad 3 lata, w czasie których nastąpiły poważne przemiany społeczne i polityczne. Do władzy doszły siły, które - chcąc odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów ekonomicznych - postawiły na wyścig zbrojeń. Przez ponad 30 lat Amerykanów utwierdzano w przekonaniu, że cały świat jest przeciwko nim, że wszyscy tylko czekają na okazję do ataku. Nic więc dziwnego, że gdy w połowie lat czterdziestych doszło do błahego zatargu z Wielką Rosją, nic nie mogło zapobiec eskalacji konfliktu. W 2048 roku wybuchła Wielka Wojna. Zniszczyła ona wszystkie zcentralizowane ośrodki władzy w Europie i Azji. Nieco mniej ucierpiały Stany Zjednoczone jako kraj posiadający najlepszą obronę antyrakietową. Nie było jednak kraju, który by nie odczuł skutków globalnego konfliktu. Na całym świecie zapanowała anarchia.

Po kilkunastu latach rozpoczęła się powolna odbudowa państwowości na kontynencie Ameryki Płn. Została tam założona Unia Cywilizowanych Stanów, w skład której weszło 12 spośród dawnych stanów należących do USA. Stworzono tymczasowy rząd, ale ludzie nie chcieli już zaufać politykom dbającym wyłącznie o własne interesy. Zrodził się ruch społeczny, na czele którego stanął Richard Bowman. Był on autorem teorii głoszącej, że władza deprawuje i że większość ludzi, dążących do zajęcia wysokich stanowisk, robi to z bardzo niskich pobudek. Na zarzuty swoich przeciwników, że ktoś przecież musi sprawować funkcje administracyjne w państwie, odpowiadał, że wypracował już właściwe rozwiązanie. Przedstawił swoją propozycję, w której określił optymalną liczbę niezbędnych urzędników i opisał nowy sposób ich wybierania. Miał on polegać na wylosowaniu spośród całego społeczeństwa tych, którzy mieliby zająć konkretne stanowiska. Okres takiego sprawowania urzędów miał nie przekraczać kilkunastu miesięcy.

Mimo oporów środowisk konserwatywnych wprowadzono ten osobliwy system rządzenia. Nazwano go stochastokracją. Początkowo było nieco problemów, szczególnie z wypracowaniem odpowiednich technik szkolenia. Jednak po kilku latach wszystko działało już bez zarzutu. Zdarzały się czasem przypadki odmowy przyjęcia stanowiska, ale większość ludzi traktowała tymczasowe sprawowanie odpowiedzialnych funkcji jako swój obywatelski obowiązek. Niedoświadczeni politycy mieli do swej dyspozycji komputerowe systemy eksperckie, z których pomocy korzystali bez ograniczeń. Podczas wielu lat pracy systemy te rozrosły się do niespotykanych dotąd rozmiarów i były w stanie samodzielnie sterować życiem kraju.

W 2074 prezydentem kraju został fizyk Mark Springer. W ciągu rocznego okresu swoich rządów zdołał on przeforsować finansowanie rozległego programu naukowo-badawczego. Założono wtedy kilka instytutów, z których największą sławę zyskał później Stanford Laboratory. Mark Springer zainicjował również przeszukiwania obszarów zniszczonych w czasie wojny. Dzięki temu niedaleko dawnej tajnej bazy wojskowej, zwanej Strefą 51, odkryto dziwną konstrukcję, która wcześniej znajdowała się głęboko pod powierzchnią ziemi. Okazało się, że jest to zniszczony pojazd Obcych. Bezzwłocznie przystąpiono do badań umożliwiających zrozumienie, a następnie wykorzystanie zastosowanych tam technologii.

Rozwój nauki, nowe wynalazki i odkrycia miały duży wpływ na życie codzienne obywateli UCS. Automaty i roboty weszły do powszechnego użytku. Zakłady przemysłowe funkcjonowały właściwie same - wymagały tylko niewielkiego dozoru. Nikt nie musiał ciężko pracować, aby się utrzymać. Doradcze systemy komputerowe przejęły praktycznie władzę nad gospodarką kraju, gdyż wybierani na stanowiska rządowe ludzie coraz rzadziej mieli odwagę na sprzeciwianie się ich sugestiom.

Sytuacja taka trwała aż do roku 2134, kiedy to ministrem obrony został Jonatan Swamp. Ten zdolny programista, od wielu lat pracujący jako konserwator rządowych systemów doradczych, był jedyną osobą, która potrafiła w pełni wykorzystać ich możliwości. Jako minister obrony Jonatan Swamp otrzymał nieograniczony dostęp do wojskowego systemu zarządzania zwanego GOLAN. W ciągu swojej kadencji dokonał w nim zmian, pozwalających mu na dokonywanie symulacji konfliktów wojskowych na całej Ziemi. Zmiany te wywołały zaburzenia w delikatnej konstrukcji programu doradczego. W ciągu następnych kilku lat doprowadziły one do wygenerowania wielu fałszywych wniosków. W ich wyniku w 2140 roku system GOLAN podjął decyzję o przesunięciu znacznych sił zbrojnych na terytorium dawnej Wielkiej Brytanii. Ruch ten został potraktowany przez cara ED jako pretekst do wypowiedzenia wojny.

10-letnia wojna toczona była na wszystkich kontynentach. Inteligencja systemu GOLAN ścierała się w walce z brawurą i doświadczeniem dowódców ED. Nowe manewry taktyczne stosowane przez armię ED zwykle przeważały szalę wojny na jej korzyść, do czasu aż system GOLAN znajdował sposoby przeciwdziałania. Losy wojny były zmienne; przez pewien czas wojska ED okupowały część Ameryki Płn. Do walki rzucano wciąż nowe jednostki uzbrojone w coraz doskonalsze typy broni. W 2148 roku będąca w odwrocie armia ED użyła broni jądrowej. Nastąpił kolejny zwrot w działaniach wojennych. Użycie broni jądrowej w okolicach bieguna północnego doprowadziło do zakłócenia ruchu orbitalnego Ziemi. W styczniu 2150 roku naukowcy UCS donieśli, że w ciągu następnych kilku lat Ziemię czeka kosmiczna katastrofa. Nowy rząd stanął przed wielkim problemem. Podjęto decyzję o budowie statku ewakuacyjnego, chcąc w ten sposób uratować przynajmniej część społeczności UCS.

Najważniejszym celem stało się zapewnienie stałych dostaw surowców do fabryk wytwarzających komponenty statku. Po przeprowadzeniu symulacji rozwoju wydarzeń okazało się, że w celu ukończenia budowy stacji na czas niezbędne jest zdobycie dostępu do nowych złóż surowców naturalnych. Zadanie to otrzymała armia pod wodzą nowego ministra obrony UCS, wspomaganego przez zmodyfikowany system GOLAN IV