BUDYNKI LC

Lunar Corporation tworzy swe bazy w pionie, czyli poprostu buduje wieżowce. Zrzuty i opisy modułow składowych zobaczycie poniżej.


Obrazki

Opis

Parametry


Noga / Lądownik / Podstawa
 

Jest to podstawa wieżowca LC, na niej można dobudować do 5 modułów funkcujnych. Posiada własne zasilanie i tylko moduły połączone z nią mogą działać, ale w razie potrzeby (np.: silne uszkodzenie nogi grożące zniszczeniem) można je odłączac i przenosić na inne podstawy, gdyż zniszczenie nogi powoduje destrukcję zaczepionych struktur, które przewaracając się niszczą wszystko na obszarze, na który spadną (efektu tego nie zobaczymy przy zniszczeniu samego zaczepionego modułu). W nodze znajduje się też brama, którą pojazdy opuszczają fabryki.

Nieznane


Elektrownia Słoneczna
 

Noga zasila się sama, jednak pozostałym modułom prądu nie dostarczy, więc do tego celu stworzono elektrownie słoneczne, które wytwarzają energię i dostarczają ją wszystkim obiektom jakie jej potrzebują (o ile produkcja na to pozwala). Na elektrowni da się postawić kolejny, wyższy moduł wieży.

NieznaneModuł Wysokiej Techniki
 

Jak sama nazwa wskazuje ten budynek służy do prowadzenia badań i testowania nowych technologii zanim dany wynalazek wejdzie do masowej produkcji. Im więcej mamy centrów naukowych tym szybciej możemy cieszyć się efektami ich pracy, ale trzeba pamiętać, że badnia są drogie i mogą nas zrujnować jeśli za bardzo się na nich skupimy. Ten moduł może nie może trzymać na sobie kolejnych, więc znajduje się zawsze na szczycie wieży (najlepjej ustawiać go jak 5 moduł).

Nieznane


Centrum Wydobywcze
 

Ta samodzielna (nie jest elementem wieży) i niezależna (nie wymaga dostaw energii, którą produkuje na własne potrzeby) strukura ma za zadanie wydobywać, gromadzić i przetwarzać surowce, które następnie będzie można przeznaczyć na badania naukowe, do produkcji jednostek czy na inne szczytne cele jakie sobie obierzemy. Domyślnie budynek ten może wydobywać wszystkie typy surowców, ale można zdefiniować, który nas szczególnie interesuje. Po wyczerpaniu złoża, na którym struktura pracowała można ją przemieścić na inne.

Nieznane


Moduł Magazynujący
 

Jeśli chcesz by produkcja jednostek była wydajna i szybka surowce na jej potrzeby powinny być przechowywane w pobliżu, a nie w placówce wydobywczej i temu właśnie służy to składowisko. Niestety jego ewentualna strata pociąga za sobą utratę przechowywanych surowców i zmiejszenie limitu produkcji jednostek, który też jest przez nie warunkowany, co przy osiągnięciu lub przekroczeniu ograniczenia wstrzymuje dalszą ich produkcję. Na tej strukturze da się stawiac kolejne moduły wieży.

NieznaneModuł Szkolenia Piechoty
 

Ten budynek służy do szkolenia piechoty. Zawiera pomieszczenia szkoleniowe, gdzie żołnierki i hakerki zdobywają umiejętności oraz koszary, które pomalowane na przyjemne barwy stwarzają dobre warunki mieszkaniowe. Koszary również mogą utrzymac na sobie wyższy moduł wieży.

Nieznane


Moduł Produkcyjny
 

Tutaj powstają wszystkie pojazdy LC oraz szkolą się ich pilotki. Wyprodukowane jednostki opuszczają strukturę przy pomocy windy antygrawitacyjnej. Budynek ten moze również pomimo niewielkich rozmiarów zgromadzić w sobie całkiem spory oddział.

Nieznane


Posterunek Myśliwców
 

Zawiera halę produkcyjną, hangar oraz lądowiska dla 4 mysliwców klasy Mercury lub Atlas. Może być ulokowany jedynie na szczycie danej wieży (niezależnie od poziomu, na którym go ustawimy nie da sie rozwijać jej dalej.

NieznaneRozbudowny Moduł Bitewny
 

Powstają w nim i mogą lądować (zapewne w celu zaopatrzenia) jednostki klasy Ripper i Zabójczy Ripper. Może być ustawiony jedynie jako najwyższy element danej wieży.

NieznaneObrona
 

LC może bronić się na kilka sposobów:

Moduł Wojenny montowany jako element wieżowca może być wyposażony w 3 rodzaje broni umieszczone tak, by chronić swój drapacz chmur z każdej strony. Ich standardowym wyposażeniem są działka elektryczne.

Dwuwieża (Bastion) jest samodzielną, zasilaną na odległość strukturą obronną, która posiada zaczepy na 2 układy broni. Nie łatwo pokonać bliźniacze wieże, więc może lepjej trzymać się od nich zdaleka ??

Zapora energetycza jest strukturą zasilaną na odległość generującą wiążkę energii uniemożliwiającą przejechanie pomiędzy 2 generatorami. Posiada także przekażnić pozwalajacy niszczyć lotnictwo przelatujace bezpośrednio nad tym obiektem. Ponadto istnieje specjalna wersja Generatora zapory, którą można uzbroić w 1 broń (tutaj działko elektryczne i karabin snajperski).

Nieznane