BUDYNKI UCS

Unia Cywilizowanych Stanów tworzy swe bazy w oparciu o małe budynki składające się zwykle z rdzenia i 4 dobudowywanych do niego modułów.


Obrazki

Opis

Parametry
Elektrownia
 

Odpowiada za produkcję prądu. Jest też odpowiedzialna za pole ochronne kiedy już posiądziesz odpowiednie technologie. Podobnie jak w EARTH 2150 można do niej dołączyć 4 moduły z tym, że mogą to być Reaktory plazmowe GE PG4-54D, które wytworzą dodatkową moc, lub Centrum Koordynujące, które zwiększa wydajność wszystkich reaktorów o 25%.

Na drugim i trzecim zrzucie widać Elektrownię z dobudowanymi modułami. Ten mniejszy to Reaktor, wyższy Centrum Koordynujace.

NieznaneTransmiter Energii
 

Jest konieczny by budynki znajdujace się daleko od elektrowni mogły pracować i były chronione przed wszelką bronią promienistą.

Nieznane


Rafineria
 

Tutaj pojazdy klasy Termit dostarczają urobek aby przetworzyć go do użytecznej formy. Można dobudować dodatkowe lądowiska aby większa ilość Termitów nie powodowała zatoru, lub umieścić dodatkowe magazyny na rudę, które pozwolą nam zgromadzić więcej zasobów. Ogólnie jest miesjce na 4 kolejne moduły (chyba, że coś nam to miejsce zagrodzi).

Do pierwszego i drugiego obrazu przpadkiem wleciał jakiś Termit. Trzeci, czwarty i piąty zrzut pokazują Rafinerię z modułami. Na ostatnim screenie możecie zobaczyć sam magazyn.

Nieznane

Zakład Inżynieryjny
 

Odowiada za zasilanie jednostek - im więcej ich mamy tym więcej pojazdów możemy stworzyć. Stanowi też podstawę dla modułów technicznych - podłącza się do niego fabryki, centra naukowe, lotniska dla bombowców i teleportery. Pełni też funkję teleportera krótkigo zasięgu, dzięki któremu wyprodukowane maszyny opuszczają fabryki. Można rozdubować dodając 4 moduły.

Trzy ostatnie screeny pokazują proces budowy struktur UCS na przykładzie omawianego budynku.

NieznaneGniazdo Techniki
 

Pod tą nietypową nazwą kryje się struktura, której głównym elementem jest super-komputer wykonujący bardzo skomplikowane obliczenia i symulacje, których celem jest wyjandowanie i analityczne testowanie wszelkich nowych technologii. Innymi słowy jest to Centrum Naukowe. Budynek ten jest rozszerzeniem Zakładu Inżynieryjnego.

Na pierwszych 4 zrzutach kompleks 3 Gniazd podczas pracy, ostatnie 2 zrzuty pokazują centra nieaktywne.

Nieznane
Fabryka Robotów
 

Tutaj powstają 100% mechaniczne cyborgi serii Silver pełniące funkcje piechoty UCS. Budynek posiada wzmacniacz fal elektromagnetycznych dzięki czemu pozwala Zakładowi Technicznemu, do kórego jest podłączony zasilać dodatkowe jednostki.

Na pierwszysch 2 zrzutach fabryki nieaktywne, a trzecim i czwartym pracują (takie małe ogniki z rurek na dole).

Nieznane
Fabryka Ciężkiego Sprzętu
 

Budynek ten służy produkcji wszelkich pojazdów, zarówno naziemnych jak i latajacych. Dzięki systemowi regulacji częstotliwości fal elektromagnetycznych pozwala uniknąć strat przy przesyle mocy do jednostek i lepjej dopasować impuls do ich odbiorników zasilając dzięki temu większą ich ilość. Aby działać musi być podłączony do Zakładu Inżynieryjnego.

Sytuacja taka jak przy Fabryce Robotów.

Nieznane

Wytwórnia Bomb
 

Ten budynek służy jako placówka zaopatrzeniowa dla bombowców klasy Beatle. Mogą tu lądować takie 2 w celu uzupełnienia zapasów bomb i paliwa, a także konserwacji i modernizacji urządzeń. Budynek jest formą rozbudowy Zakładu Inżynieryjnego.

Nieznane


Teleporter Jednostek
 

Sprawa jest prosta: stawiamy 6 jednostek na stanowiskach, wydajemy rozkaz, nasze maszyny rozbijają się na atomy i scalają we wskazanym miejscu nie wymagając pry tym odbiornika. Niestety zasięg jest limitowany, a samo urządzenie musi naładowac baterie przed kolejnym użyciem. Stanowi rozszrzenie Zakładu Inżynieryjnego.

Nieznane
Teleporter Bomb
 

Produkuje bomby, które nastepnie ustawia się na specjalnej platformie, włącza odliczanie... I robi (nie)miłą niespodziankę we wskazanym miesjcu. O ile sama teleportacja przedmiotu tej wielkości nie wymaga zbyt dużo mocy i może się odbyć zawsze kiedy tylko mamy bombę, to sama bomba kosztuje, ale jest to raczej opłacalny biznes.

Na drugim zrzucie dobudowujace się kolejne moduły, na trzecim w chwili zniszczenia, czwarty przedstawia różne Teleportery podłączone do Zakładu Inżynieryjnego.

Nieznane


Główna Wieżyczka (Obrona)
 

Jest to podstawowy moduł obronny wyposażony w 1 lekką broń, która w normalnych warunkach ukryta jest po osłonami i ujawnia się dopiero w chwili otwarcia ognia - czy zaryzykujesz atak ?? Wieżyczka ta jest podstawą struktury obronnej, korzystając z 4 przeznaczonych do tego łączników można dobudować do niej:

Bunkier - umieszczone w nim cyborgi (do 4) prowadzą ostrzał z dość bezpiecznej pozycji za grubymi ścianiami, oby pociski nie wlatywały do środka przez otwory stzrelnicze...

Wysoka Wieża - dodatkowy moduł na którym można zamontować lekką broń, funkcjinuje jako element obrony przeciwlotniczej.

Ciężka wieża - na tym obiekcie montujemy ciężkie bronie przydatne przy niecowiększych wrogich ofensywch naziemnych.


Na pięciu pierwszych screenach Wieżyczka obudowana Bunkrami, na ostatnim Wysokimi i Ciężkimi Wieżami

Nieznane

Barykada
 

Co tu dużo gadać...
Zapora, blokuje droge i tyle !

Na screenie 4 fragmenty.

Nieznane