INTERFACEY


Poniżej zobaczyć możecie różnice pomiędzy interfaceami Eartha 2140 ,Earthów 2150 i World War 3. Po najechaniu kursorem na interesujący Was obszar ukaże się jego opis.

INTERFACE EARTHA 2140

 

Logo nacji którą gramy Mgła wojny Mgła wojny Mgła wojny
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Mgła wojny Ekran rozgrywki
Mapa terenu
Opcje mapy Zakładki (kierowanie budynkami, kierowanie oddziałami, generałowie, opcje gry)
Wyświetlacz informacji stosownych dla danej zakładki np: gotówki, prądu
Strzałki przewijające poniższe panele
Panel kontroli budynków/jednostek/generałów, opcji
Schowaj/Pokaż panel Ekran rozgrywki Zaznaczony buynek (widać HP i ilość ludzi w środku) Ekran rozgrywki
Mgła wojny
Mgła wojny Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Wyświetlacz komunikatów

INTERFACE EARTHÓW 2150

Zegar Ekran rozgrywki Pomiar Siły i Kierunku Wiatru Wyświetlacz Celów Misji/Pauzy Ekran rozgrywki Kompas Zakładki: Wybór rodzaju budynku lub typu produkowanej jenostki
Ekran rozgrywki Ekran rozgrywki
Wyswietlacz wyboru buynku lub jednostki przeznaczonej do produkcji.
Ekran rozgrywki Zaznaczona Jednostka Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Wyswietlacz wyboru buynku lub jednostki przeznaczonej do produkcji.
Ekran rozgrywki
Kursor Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Jednostka pod ostrzałem (widoczne paski HP, pola siłowego i działajace pole siłowe) Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Strzałki przesuwające menu produkcji
Mapa terenu Zakładki
Przyciski nagrywania rozkazów Wyświetlacz nagranych rozkazów
Obrazek zaznaczonej jenostki Panel rozkazów Strzałki przesuwające menu rozkazów
Gotówka na koncie Poziom energii Wyświetlacz nagranych rozkazów
Przycisk ukrycia mapy Ukryj/pokaż panel rozkazów Nazwa Planszy/Misji Włącz/wyłącz widok w tunelach Włącz/wyłącz dodatkowe kamery Drzewo wynalazków Konstruktor Panel rozkazów Menu (dostęp do opcji itd.) Strzałki przesuwające menu rozkazów

INTERFACE WORLD WAR 3

Zegar Ekran rozgrywki Cele misji/Pauza Ekran rozgrywki Kompas
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Jednostka pod ostrzałem (widoczne HP i zapas amunicji) Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Punkt do którego zmierza jednostka Ekran rozgrywki Kursor Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Zazaczona jednostka
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Złożony panel wyboru kierunku przylotu helikoptera
Zakładki (budowa budynków, zamawianie jednostek, panel rozkazów pojazdu inzynieryjnego)
Ekran rozgrywki Wyświetlacz zaznaczonych grup Ekran rozgrywki
Wyswietlacz wyboru budowy budynków, jednostek, rozkazów pojazdu inzynieryjnego)
Mapa terenu
Obrazek zaznaczonej jednostki Panel rozkazów
Strzałki przesuwajace panel rozkazów
Menu mapy
Włącz/wyłącz mapę Włącz/Wyłącz panel rozkazów
Menu ( dostęp do opcji itd. ) Ilość zasobów
Pokaż/Ukryj tunele Przełącz między prostym a zaawansowanym panelem rozkazów Drzewo Wynalazków Pokaż cele misji

INTERFACE FRONTLINE ATTACK

Zegar Ekran rozgrywki Wyświetlacz celów misji/pauzy Ekran rozgrywki Kompas
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Przejęty budynek Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Zaznaczona jednostka Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Opis podświetlonej jednostki w tym przypadku piechoty Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Jednostka pod ostrzałem (widać HP i ilość ludzi wewnątrz) Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Podświetlona piechota Ekran rozgrywki
Kursor Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Mapa terenu Ekran rozgrywki
Zakładki zamawiania, budowy itp.
Menu zaznaczonych grup Ekran rozgrywki
Menu do powyzszych zakładek, tu wybieramy interesujący nas obiekt
Panel rozkazów zaznaczonej jednostki/budynku Strzałki przesuwające menu rozkazów
Zaznaczona jednostka
Opcje mapy Strzałki przesuwające powyższe menu
Włącz/wyłącz mapę Pokaż/Ukryj panel rozkazów Przełącz między prostym a zaawansowanym panelem rozkazów Włącz/wyłącz opis jednostek Ustaw punkt docelowy
Cele misji Menu (dostęp do opcji itp.) Ilość gotówki/liczba potrzebnej gotówki

INTERFACE POLANIE 2 (Drewniany)

Menu gry Ekran rozgrywki Wyświetlacz komunikatów Ekran rozgrywki Kompas
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Szybki wybów wszystkich dostepnych jednostek Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Pasek energii jednostki Ekran rozgrywki
Zaznaczona jednostka
Cel jednostki Ekran rozgrywki Kursor Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Mapa planszy
Ekran rozgrywki Grupy jednostek/budynków do zbudowania Ilość mleka
Szybki wybór grup
Wybór jednostki/budynku do budowy
Widok zaznaczonego obiektu Panel rozkazów

INTERFACE POLANIE 2 (Krystaliczny)

Menu gry Ekran rozgrywki Wyświetlacz informacji Ekran rozgrywki Kompas
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Menu szybkiego wyboru jednostek Ekran rozgrywki
Wskaźnik energii jednostki Ekran rozgrywki
Zaznaczona jednostka
Ekran rozgrywki Kursor Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Cel jednostki Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Ekran rozgrywki
Mapa Ekran rozgrywki
Ekran rozgrywki Wskaźnik mleka
Szybki wybór grup Ekran rozgrywki Wybór grupy jednostek/budynków do budowy
Wybór jednostki/budynku do budowy
Panel rozkazów